എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalamഎന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam

what is aperture in photography?
in this video we are going to learn about aperture in Malayalam

Chapters
0:00 Introduction
1:05 what is aperture?
1:29 how aperture effects our photos?
3:24 what is depth of field?
4:15 how to set the correct aperture?
5:18 relation between aperture and shutter speed
6:32 how aperture effects sharpness of our photos?
7:30 what is bokeh?

APERTURE CHEET SHEET DOWNLOAD LINK
https://bit.ly/37q7hlw

JOIN OUR WHATSAPP GROUP
https://chat.whatsapp.com/BmMqTWBqTnl8I4ySDNjk8R

What Shutter Speed To Use For Photography
https://bit.ly/3fZFvAk

ഈ ഒരു ചാനലിൽ
നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം മേക്കിങ് അയ് ബാൻഡിപെട്ട ഒരുപാടു വീഡിയോസ് ചെയ്യാറിൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂട്ടാ
▶ Subscribe! It’s FREE:
https://bit.ly/3iz35Ep

⬛⬜⬛⬜⬛⬛⬜⬛⬜
⌨️ BUSINESS INQUIRIES ⌨️
afterinfinity888@gmail.com
⬛⬜⬛⬜⬛⬛⬜⬛⬜
🐦 Social 🐦
Instagram: https://bit.ly/3hCcc5Q
☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗☗

▶ Subscribe! It’s FREE:
https://bit.ly/3iz35Ep

⬛⬜WATCH MORE!!⬛⬜
PHOTOGRAPHY MASTER CLASS IN MALAYALAM : https://bit.ly/3bZmDz6
PHOTOGRAPHY AND FILM MAKING (MALAYALAM) : https://bit.ly/3hzLbzS
MUST WATCH EDITING TUTORIALS : https://bit.ly/3hsDY4I
SHOOT CINEMATIC : https://bit.ly/2Rw4j7v
CAMERA GEAR REVIEWS (MALAYALAM) : https://bit.ly/2E2GFwa
CINEMATIC TRAVEL FILMS : https://bit.ly/2RrS5MW

🧡🧡🧡channel contain topics related to🧡🧡🧡
malayalam photography
malayalam photography tips
malayalam photography tutorial
malayalam photoshoot
photography malayalam

CHECK OUT MY GEAR
MY GEAR:
Canon EOS 700D : https://amzn.to/2LDhkaZ
Yongnuo 50mm F1.8 Lens : https://amzn.to/2Lzgufr
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 : https://amzn.to/2xko62i
Canon EF-S 55-250mm : https://amzn.to/2IRIJEq
AUDIO :
Blue Microphones Snowball iCE :https://amzn.to/2GZlDdd
Tie Clip Collar mic Lapel for CANON : https://amzn.to/2seAqMC

LIGHTING
Beauty Lights 5M 50 LED Copper String Lights :https://amzn.to/2kxkoJG

BEST BUY LINKS
MY LIGHT
Murphy LED 60W Flood Light 1500/-
https://ekaro.in/enkr2020081244617257

ALTERNATE LIGHT
1. Simpex LED 720 3250/-
https://ekaro.in/enkr2020081244617313
2.Simpex Sl 30W Dual Color Led Video Light for YouTube Video
https://ekaro.in/enkr2020081244617404

CHEAP SOFT BOX
https://ekaro.in/enkr2020081244617420

CHEAP LIGHT STAND
https://ekaro.in/enkr2020081244617449

LED LIGHT
https://ekaro.in/enkr2020081244617473
#malayalamphotographychannel

Original source

19 thoughts on “എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam

Leave a Reply