สอน Bootstrap 5 เบื้องต้น [2021] ตอนที่ 1 – รู้จักกับ Bootstrap 5


https://i.ytimg.com/vi/MQXCMYVMla4/hqdefault.jpgสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก (Membership):
https://www.youtube.com/channel/UCQ1r_4x-P-fETLIU4pqf98w/join

ดาวน์โหลด Bootstrap 5 :
https://getbootstrap.com/

ดาวน์โหลด Visual Studio Code :
https://code.visualstudio.com/

เนื้อหา Bootstrap 5 เบื้องต้น :

โค้ดประกอบเนื้อหา :
https://github.com/kongruksiamza/Bootstrap5-Basic

รวมเนื้อหา HTML CSS Javascript :
https://www.youtube.com/channel/UCQ1r_4x-P-fETLIU4pqf98w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3

#สร้างเว็บด้วย #Bootstrap5 #KongRuksiam

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่แฟนเพจ :
https://www.facebook.com/pg/KongRuksiamTutorial/

Original source

5 thoughts on “สอน Bootstrap 5 เบื้องต้น [2021] ตอนที่ 1 – รู้จักกับ Bootstrap 5

Leave a Reply