One thought on “Angular 13 & Bootstrap 4 – phần 2: khởi động dự án

  • February 18, 2022 at 19:57
    Permalink

    Giờ bắt đầu học angular thì học 13 hay 12 cũng đc ạ? 12 với 13 khác gì nhau nhiều ko ạ

Leave a Reply