• Tuesday , 14 July 2020

[Basic HTML/CSS] Dựng giao diện trang đăng nhập Facebook bằng bootstrap – Phần 1

Code Canyon
https://i.ytimg.com/vi/BbtGK7SJ-Og/hqdefault.jpgCác bước căn bản và một số class cơ bản của bootstrap.
Link bootstrap: http://getbootstrap.com
Link download Jquery: https://jquery.com/

Original source

3d Ocean

Related Posts

One Comment

  1. Blitz Demo
    December 4, 2018 at 12:28

    Em nói thật giờ mà em lên mic thì giọng em với giọng bác chả ai nhận ra là khác nhau đâu -_-Mới bật video tưởng video này của em

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.