Giao lưu đầu năm 2022, chia sẻ kinh nghiệm code HTML CSS nhanh và hiệu quả


https://i.ytimg.com/vi/MQ84U_WbZjk/hqdefault.jpg



Giao lưu đầu năm 2022, chia sẻ kinh nghiệm code HTML CSS nhanh và hiệu quả
Thiết kế: https://drive.google.com/drive/folders/11KoBq380ahwRNH3SR1Ow79yLIAzuBgiM
—– Tham khảo các khóa học của mình:
🔥 Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.com/khoa-hoc-html-css
🔥 Khóa học HTML CSS nâng cao: https://evondev.com/khoa-hoc-huong-dan-cat-psd
🔥 Khóa học Javascript cơ bản đến nâng cao: https://evondev.com/khoa-hoc-javascript-co-ban

—— Kết nối với mình
🤝 Fanpage: https://www.facebook.com/evondevblog/
🤝 Facebook: https://www.facebook.com/tuan.trananh.0509
🤝 Blog: https://evondev.com
🤝 Group: https://www.facebook.com/groups/2565163230401512
🤝 Tiktok: https://tiktok.com/@evon.dev
🤝 Theme: Evondev Dracula
🤝 Extensions: Visbug

—— Source code
💻 Github: https://github.com/evondev/livestream

—— Ủng hộ mình làm videos nha
🙏 Donate: https://evondev.com/donate/

Original source

5 thoughts on “Giao lưu đầu năm 2022, chia sẻ kinh nghiệm code HTML CSS nhanh và hiệu quả

Leave a Reply