എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam

എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam what is aperture in photography? in this

Read more

What is Metering – Malayalam Photography Tutorials by Rasheed Thayalar

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ എന്താണ് മീറ്ററിംഗ് .. ? വിശദീകരണം . ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കാണാന്‍ മറക്കരുത്. www.photographymalayalam.com Original source

Read more

Seventeen Tips for Photographers – Malayalam Photography Tutorials

Seventeen Tips for Photographers നേരിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാന്‍ നിരവധി ക്ലാസുകള്‍ കേരളത്തിലുടനീളം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വാട്സപ്പ്: 7909140135 മലയാളി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്കായി ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ: ലൂമിയര്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി

Read more

Metering Modes- Malayalam Photography Tutorials by Rasheed Thayalar

മീറ്ററിംഗ് മോഡുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? മീറ്ററിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണുക. #RasheedThayalar #PhotographyRules #PhotographyMalayalam #PhotographyTutorial #PhotographyTraining #MeteringModes Original source

Read more