• Wednesday , 26 February 2020

Blender 3D – Minecart

Code CanyonPrøvde meg på å lage en liten minecart bane samt eksprimenterte med hvordan man bevegde kameraet. Togbanen ble litt skjev, og det ble litt spesiell kameraføring, men det virket. Skal får gjort det bedre i neste video.

source

3d Ocean

Related Posts

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.